Sản phẩm

Bảo hành 2 năm
Đèn LED Nhà Xưởng 50W
-27%
550,000vnđ/bộ
750,000vnđ/bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Nhà Xưởng 100W HighBay
-32%
850,000vnđ
1,250,000vnđ
Bảo hành 1 năm
Đèn Pha Led 50W COB Đủ Công Suất
-37%
220,000vnđ/Bộ
350,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 100W COB Đủ Công Suất
-27%
400,000vnđ/Bộ
550,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Led Nhà Xưởng HighBay 100W COB 2 Chip
-39%
700,000vnđ/Bộ
1,150,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Led Nhà Xưởng 150W
-30%
950,000vnđ/Bộ
1,350,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 200W COB IP66
-26%
850,000vnđ/Bộ
1,150,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 100W Chiếu Xa
-17%
750,000vnđ
900,000vnđ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 200W Chiếu Xa
-35%
1,100,000vnđ
1,680,000vnđ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 300W Chiếu Xa
-31%
1,550,000vnđ/Bộ
2,250,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 400W Chiếu Xa
-26%
1,850,000vnđ/Bộ
2,500,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 100W Kính Lúp Chiếu Xa
-8%
1,150,000vnđ
1,250,000vnđ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 150W Lúp Chiếu Xa
-31%
1,250,000vnđ
1,800,000vnđ
Bảo hành 2 năm
Đèn Led Nhà Xưởng HighBay 200W
-20%
1,200,000vnđ/Bộ
1,500,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Led Nhà Xưởng 250W
-29%
1,850,000vnđ/chiếc
2,600,000vnđ/chiếc
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 150W CAO CẤP
-11%
2,500,000vnđ
2,800,000vnđ
Bảo hành 1 năm
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 100W UFO
-55%
500,000vnđ
1,100,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 200W Kính Lúp Chiếu Xa
-36%
1,800,000vnđ/Bộ
2,800,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 250W Kính Lúp Chiếu Xa
-12%
2,500,000vnđ
2,850,000vnđ
Bảo hành 1 năm
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 150W UFO
-49%
590,000vnđ
1,150,000vnđ
Bảo hành 1 năm
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG 200W UFO
-48%
650,000vnđ/bộ
1,250,000vnđ/bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led Module 200W Philips
-35%
1,750,000vnđ
2,680,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led PROLUX P18 50W Tàu Cá Sân Bóng
-37%
950,000VNĐ/Bộ
1,500,000VNĐ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 250W Philips Module
-39%
2,150,000vnđ/Bộ
3,500,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led PROLUX P18 100W Tàu Cá Sân Bóng
-58%
1,350,000vnđ/bộ
3,200,000vnđ/bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 300W Philips Module
-26%
2,600,000vnđ
3,500,000vnđ
Bảo hành 2 năm
ĐÈN LED CHỐNG CHÁY NỔ 150W
-20%
2,000,000vnđ
2,500,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 400W PHILIPS Module
-25%
3,500,000vnđ/Bộ
4,680,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led PROLUX P18 200W Tàu Cá Sân Bóng
-38%
2,250,000vnđ/bộ
3,600,000vnđ/bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 500W Philips Module
-43%
3,900,000vnđ
6,800,000vnđ