ĐÈN PHA LED

Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 50W PROLUX Chiếu Xa
-22%
1,050,000VNĐ/Bộ
1,350,000VNĐ/Bộ
Bảo hành 1 năm
Đèn Pha Led 50W ĐỦ CÔNG SUẤT 100%
-44%
180,000vnđ/Bộ
320,000vnđ/Bộ
Đèn Pha Led 100W COB Đủ Công Suất 100%
-36%
350,000vnđ/Bộ
550,000vnđ/Bộ
Bảo hành 1 năm
Đèn Pha Led 200W IP66 Đủ Công Suất
-48%
650,000vnđ/Bộ
1,250,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 100W Chiếu Xa
-6%
850,000vnđ
900,000vnđ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 200W Chiếu Xa
-32%
1,150,000vnđ
1,680,000vnđ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 300W Chiếu Xa
-24%
1,700,000vnđ/Bộ
2,250,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 400W Chiếu Xa
-12%
2,200,000vnđ/Bộ
2,500,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 100W Kính Lúp Chiếu Xa
-8%
1,150,000vnđ
1,250,000vnđ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 150W Lúp Chiếu Xa
-31%
1,250,000vnđ
1,800,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 200W Kính Lúp Chiếu Xa
-29%
2,000,000vnđ/Bộ
2,800,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 250W Kính Lúp Chiếu Xa
-12%
2,500,000vnđ
2,850,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led Module 200W Philips
-31%
1,850,000vnđ
2,680,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 250W Philips Module
-33%
2,350,000vnđ/Bộ
3,500,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 300W Philips Module
-19%
2,850,000vnđ
3,500,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 400W PHILIPS OEM Module
-24%
3,550,000vnđ/Bộ
4,680,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 500W Philips Module
-38%
4,250,000vnđ
6,800,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 300W Chip Philips Chiếu Xa
-29%
2,600,000vnđ/Bộ
3,680,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Pha Led 400W Kính Lúp Chiếu Xa
-29%
3,200,000vnđ/Bộ
4,500,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 300W Đủ Công Suất 100%
-20%
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 200W Chiếu Rộng
-46%
1,350,000vnđ
2,500,000vnđ
Bảo hành 2 năm
Đèn Pha Led 500W Chiếu Xa
-29%
2,600,000vnđ/bộ
3,680,000vnđ/bộ
Bảo hành 2 năm
ĐÈN PHA LED 600W CHIẾU XA
-38%
3,500,000vnđ
5,680,000vnđ
Bảo hành 2 năm
ĐÈN PHA LED 600W NGOÀI TRỜI CHIẾU RỘNG
-49%
3,500,000vnđ/Bộ
6,800,000vnđ/Bộ