ĐÈN ĐƯỜNG LED

Bảo hành 1 năm
Đèn Đường Led 50W Chiếc Lá
-44%
Bảo hành 2 năm
Đèn Đường Led 100W
-24%
680,000vnđ
900,000vnđ
Bảo hành 2 năm
ĐÈN ĐƯỜNG LED 150W
-29%
1,100,000vnđ/Bộ
1,550,000vnđ/Bộ
Bảo hành 2 năm
ĐÈN ĐƯỜNG LED 200W
-27%
1,600,000vnđ
2,200,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Đường Led 250W
-30%
1,950,000vnđ/Bộ
2,800,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Đường Led 100W Philips BRP 371
-34%
1,650,000vnđ/Bộ
2,500,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Đường Led 150W Philips BRP 372
-55%
2,250,000vnđ/Bộ
5,000,000vnđ/Bộ
Bảo hành 3 năm
Đèn Đường Led 100W Philips BRP392
-31%
1,750,000vnđ
2,550,000vnđ
Bảo hành 3 năm
Đèn Đường Led 150W Philips BRP392
-30%
1,850,000vnđ
2,650,000vnđ
Bảo hành 1 năm
Đèn Đường Led 100W SMD Modulm
-50%
900,000VNĐ/Bộ
1,800,000VNĐ/Bộ
Bảo hành 1 năm
Đèn Đường Led 150W SMD Modulm
-54%
1,150,000VNĐ/Bộ
2,500,000VNĐ/Bộ